Passersystem

Säkra passersystem för bostäder och företag

Passersystem är mest vanligt förekommande i flerfamiljshus, som hyresbostäder eller bostadsrättsföreningar, men finns även på företag och i större kontorshus. Ett passersystem består av flera elektromekaniska lås som är sammankopplade och har en central styrning, vanligtvis kan man öppna dörrar i huset där systemet är installerat med en nyckelbricka eller liknande elektronisk nyckel.

Passersystem är enkelt och lätt att administrera vilket gjort dem är mycket populära. Vårt system kan administratören själv handha online. Kontakta oss för att få en offert på ett passersystem för ditt företag, fastighet, BRF eller lokal.


Spara pengar med ett elektroniskt passersystem

Den största skillnaden jämfört med ett traditionellt låssystem är:

  • Systemet kan logga vem som öppnar dörren och när den öppnas. Det gör att man i efterhand kan kontrollera vem som passerat dörren och vid vilken tid.

  • Administratören kan välja att låsa dörren vid vissa tider så att dörren endast går att passera under bestämda tider på dygnet, till exempel under kontorstid.

  • Administratören kan spärra passerbrickor om någon flyttar, slutar på arbetet, säger upp sitt medlemskap eller tappar bort sin bricka. Det gör att man inte fysiskt behöver få tillbaka nyckeln för att säkerställa att obehöriga inte kommer in. Om man känner sig osäker kan man spärra alla de nyckelbrickor som man inte vet var de befinner sig.

Då man inte behöver byta ut låscylindrar och göra nya vanliga fysiska nycklar så snart en nyckel fattas sparar man mycket pengar. Dessutom är det lättare att spåra slarv och misskötsel till in- och utloggningstider. Det gör att man sparar på städning och sanering i förråd eller hos till exempel gym. Lokaler där endast behöriga har tillträde är säkrare och tryggare för de som vistas där.

passersystem

Passersystem som passar alla

Våra system är enkla och lätta att hantera för alla, oberoende av tidigare teknisk kunskap. Passersystemet kan administreras online vilket betyder att man inte behöver fysiskt vara på plats för att ändra passageinställningar eller nyckelbrickor.

Vi kan försäkra er om att vi kan hitta och installera ett passersystem som passar er oavsett om det skall användas till kontor, gym, kommun, industri, föreningslokaler eller till ett bostadshus. Våra passersystem är skalbara och kan utan problem byggas ut till att innefatta fler dörrar, grindar eller portar. På så sätt kan ni också prova att ha det på några dörrar innan ni låter passersystemet innefatta hela fastigheten.

Vi ger er också gärna råd kring andra säkerhetssystem såsom inbrottslarm och kameraövervakning om ni vill ha en större helhetslösning för era lokaler.

Vanliga frågor

Ja, de kommer antagligen tycka att det är enklare än att använda nyckel. Att vrida om nyckel kan vara svårt om man har stela och värkande händer. Då är det betydligt enklare att hålla upp en bricka mot en avläsare. Vi erbjuder självklart support vid uppstart så att ni kommer igång med systemet snabbt och smidigt.

Det finns reservbatterier som håller systemet igång tills dess att elen är tillbaka. Vid längre avbrott, på flera dygn, kan man koppla till ett extra batteri.

Den nyckelbrickan som du tappat bort kommer spärras och sedan får du köpa eller beställa en ny som registreras på dig. Det är inte svårare än så.

Nästan hur många dörrar ni vill. Våra passersystem håller för flera tusen dörrar. Vi kan också se till att passersystemet är kopplat till andra funktioner som inbrottslarm eller porttelefon. Våra säkerhetssystem är omfattande och går att koppla ihop.

Passersystem för smidig trafik in och ut ur byggnader och fastigheter!