Inbrottslarm

Professionellt skydd mot inbrott

Ett inbrottslarm är det bästa sättet att förhindra inbrott. Vi erbjuder en mängd inbrottslarm som på olika sätt kan larma vid inbrott. Det viktigaste när ni skall installera ett inbrottslarm är att ni hittar ett säkerhetssystem som passar era behov och förutsättningar. Vi hjälper er hitta ett inbrottslarm som fungerar för er och installerar det sedan på bästa sätt. Självklart erbjuder vi prisvärda serviceavtal för kontinuerlig uppdatering och service.


Inbrottslarm - funktion och effektivitet

Inbrottslarm är inte enbart till för att avge höga ljud eller ljus även om det i sig är väl beprövat i avskräckande syfte samt påkallar uppmärksamhet på ett enkelt och effektivt sätt. Ett professionellt larm bör även ringa upp till en certifierad larmcentral. Som oberoende installatör samarbetar vi med flertalet av de större larmcentral/bevakningsbolagen som Securitas, Stanley Security, Cubsec mfl.

Moderna larmsystem kan även synkroniseras med en rad andra funktioner som styrning av belysning dörrar, kameror, lås med mera. Vanligtvis används en kombination av de här olika larmsystemen. Vi informerar er om vad det finns för valmöjligheter samt vad vi tror bäst lämpar sig för er.

inbrottslarm stockholm

Inbrottslarm för bostäder och företag

De vanligaste larmen i privatbostäder är trådlösa larm och de är ofta fullt tillräckliga. I bostäder med högre inventarievärden, där det finns dyr konst eller annat som är materiellt värdefullt och stöldbegärligt, kräver försäkringsbolaget ofta ett mer avancerat trådbundet larm som inte går att exempelvis störa ut. Oftast rekommenderas i första hand alltid trådbundna system då de är pålitligare och stabilare men trådlösa komponenter kan användas i vissa fall exempelvis när kabeldragning inte kan eller bör utföras.

Om du känner dig osäker på vilket larm som du behöver så förklarar vi gärna de olika systemen och rekommenderar vad vi tror blir bäst för dig och din bostad, fastighet, företag eller lokal.

Inbrottslarm i kombination med andra säkerhetssystem

Det är även vanligt att inbrottslarm används tillsammans med till exempel elektroniska lås, överfallslarm och ibland även med brandvarnare eller så kallade utrymningslarm. Tekniken bakom inbrottslarm blir hela tiden bättre och användningsområdena växer. Tiden då ett inbrottslarm endast kunde larma vid inbrott är sedan länge förbi. Vi ser till att ni får ett bra och säkert larm som även kan skicka signal om vattenläckor eller andra incidenter. Kontakta oss så sätter vi ihop en lösning till er!

Larmsektioner och detektorer

Ett säkert larmsystem är normalt uppbyggt av sektioner, där en detektor är en sektion. Detektorerna kan se ut och fungera på olika sätt, deras funktion är att det känner av en förändring som till exempel att någon försöker öppna ett fönster eller rör sig i ett rum. Vissa väljer att lägga flera detektorer på en sektion, men det kan försvåra lokaliseringen av ett utlöst larm om det rör sig om en stor byggnad eller lokal. Larmsystem finns i många varianter och har olika kapacitet när det kommer till att hantera olika mängder av sektioner, vissa klarar bara ett par medan andra kan ta hand om tusentals.

Vanliga frågor

Du kan absolut installera ett inbrottslarm i ett båthus. Vi kommer gärna, tittar på båthuset och diskuterar med dig vad som kan vara en bra lösning så att du slipper oroa dig för att motorn skall bli stulen.

Vi hjälper dig hitta ett passande system. Ingen lägenhet eller lokal är för liten för ett inbrottslarm. Kontakta oss så går vi igenom dina förutsättningar och behov tillsammans!

Det är ganska vanligt idag att moderna säkerhetssystem kombinerar flera olika larm såsom mot brand, inbrott och vattenläckor. Kontakta oss så kan vi prata vidare om vad det är för system som ni har installerat och hur vi kan justera och möjligtvis bygga ut det för att få det att innefatta även inbrottslarm.

Väsentlig funktion är en term för att säkerställa att nödutgångar blivit upplåsta och förblir så under verksamhetens öppettider för att förhindra allvarliga olyckor vid en nödsituation som exempelvis brand. Vi kan absolut hjälpa till att kontrollera säkerställa denna funktion, oftast kopplas lås i nödutgångar mot belysning eller indikeringar för att påvisa status.

Helt och hållet av sig självt? -Nej men nära inpå. Du kan exempelvis larma av via kortläsaren eller genom en kamera med ansiktsigenkänning, larma på automatiskt vid givna klockslag eller genom passersystem. Larmet kan även tända och släcka belysningen, låsa/låsa upp nödutgångar, portar med mera. Vi ser till att systemen underhålls och provas av med jämna mellanrum för att säkerställa funktion.

Trygga larm för alla situationer!