Byggarbetsplats


Tyvärr ökar antalet stölder, vandalisering och annat intrång på byggarbetsplatser runt om i Sverige idag. Då byggarbetsplatser är temporära och i ständig förändring är de i behov av en smidig säkerhetslösning som är anpassningsbar över tiden. Vi på Effektiv Säkerhet erbjuder just det. Våra system är en hybrid lösning av trådbundna och trådlösa detektorer. Vi Erbjuder rörelsedetektorer med videoverifiering, rökdetektorer för brandindikering, dimgeneratorer och extra starka infernosirener för att skydda verktyg, kameror m.m. Larmet hanteras via en manöverpanel (knappsats) alt. larmas av och på automatiskt vid förutbestämda tider.

I en typisk installation för en byggarbetsplats är vid med från start och installerar larm i byggbaracker och verktygsbodar/containrar. För att försvåra avsevärt vid inbrott kan dimgenerator och infernosiren installeras för att skydda verktyg eller andra stöldbegärliga föremål. 

Vartefter bygget fortskrider utökas larmpunkterna vid portar, dörrar, trapphus, glaspartier etc. När bygget är klart monteras systemet ned

Larmsystemen är lämpliga för både små och stora byggarbetsplatser, byggnadsställningar, renoveringsarbeten m.m.

Tveka inte att höra av er till oss så lägger vi tillsammans upp en lösning passande för er verksamhet.

Mail: info@effektivsakerhet.se eller Joakim@effektivsakerhet.se

Tel: 070 277 4231