Larm & Passersystem

Vi levererar kompletta säkerhetslösningar för de allra flesta typer av verksamheter. inbrottslarm, passersystem, porttelefoni och kameraövervakning. Effektiv Säkerhet arbetar med flertalet leverantörer av säkerhetssystemsprodukter som alla är godkända av branschorganet SBSC och möter våra högt ställda krav på användarvänlighet och trygghet för slutkund.

Inbrottslarm/Passersystem


Kameraövervakning


Brandlarm/Utrymningslarm