Akut Säkerhet

Hyrlösningar

Larm att hyra

Ibland händer det att larmet helt eller delvis inte fungerar, det kan vara planerat - som vid en renovering eller mer akut vid ett haveri. 

Vi har trådlösa larmsystem att hyra för just dessa tillfällen. Alla våra system inkluderar 6st detektorer anpassade efter ert behov t.ex. rörelsedetektorer med videoverifiering, magnetkontakter, rökdetektorer m.m. Givetvis går det att bygga ut dem med långt fler detektorer vid behov. 

Larmen är uppkopplade mot larmcentral vid montage och all administration sker genom oss.


För beställning, eller mer information kontakta info@effektivsakerhet.se eller ring 070 277 4231